1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Eps Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Yalıtımı Karşılaştırması

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2017, 14:21
gönderen GNYAPI
Resim

Eps Yalıtım Kalıplı Donatılı Beton Taşıyıcı Duvar Sistemi ile Geleneksel Yapım Sistemlerinde Kullanılan Duvarların Isıl Performanslarının Karşılaştırılması

EPS YKDBT duvar sisteminin ısıl performansının, Türkiye iklim şartları için örnek bir konut projesi üzerinde değerlendirildiği bu çalışma kapsamında kış konforu hesapları TS 825’de belirtilen esap yöntemi, yaz konforu hesapları ISO 13786’da belirtilen hesap yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Kış konforu ve yaz konforu açısından EPS YKDBT duvar sistemini oluşturan duvar elemanı kesitleri ile geleneksel yapım sistemlerde kullanılan duvar elemanı kesitlerinin ısıl performansları karşılaştırılmıştır.

Kış konforu açısından yapılan hesap sonuçlarına göre, EPS YKDBT duvar sistemi için tüm derece gün bölgelerde hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının, geleneksel yalıtım sistemlerinden daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca EPS YKDBT duvar sisteminde kullanılan yalıtım malzemesi miktarının, çift duvar arası yalıtım sistemi (3. ve 4. derece gün bölge) haricinde tüm sistemlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu iki sonucun sebebi; EPS YKDBT duvar sisteminde kullanılan EPS yalıtım malzemesinin hem yalıtım ve hem de kalıp olarak kullanılması ve kalınlığının yalıtım için gerekli olan kalınlıktan fazla alınmasıdır.

Yaz konforu açısından yapılan hesap sonuçlarına göre, dışarıdan yalıtım sistemi ile birlikte EPS YKDBT duvar sisteminin diğer sistemlere üstünlük sağladığı görülmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucu, EPS YKDBT duvar sisteminin kış ve yaz konforu şartlarını yönetmelikler kapsamında sağladığı ve EPS YKDBT duvar sisteminin Türkiye’de kullanılmasında kış ve yaz konforu açısından belirgin bir sakınca bulunmadığı görülmektedir. EPS YKDBT duvar sisteminde yapım süresinin kısalması, işçiliğin azalması, kolay inşaat imkânının sağlanmasından dolayı sistem, uygulama kolaylığı açısından diğer sistemlere üstünlük sağlamaktadır.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, EPS YKDBT duvar sistemi ile geleneksel yapım sistemlerinin yapım maliyetlerinin, ilk yapım maliyeti ile birlikte yapı kullanım ömrü boyunca işletme ve bakım maliyetleri de göz önüne alınarak karşılaştırılması faydalı olacaktır.